Houten afrasteringen

Vierkante palen met regels

Deze afrastering kan bestaan uit balken 45x90mm door de staanders heen of ertegen.